Bing AI

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym Microsoft Turing NLG stworzonym przez Microsoft. Bing AI pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. Bing AI potrafi wyszukiwać informacje z internetu, odpowiadać na pytania, tworzyć grafiki czy muzykę czy dostosowywać się do kontekstu rozmowy. Bing AI jest często używany do celów informacyjnych, biznesowych czy artystycznych.