Back-end developer

Web developer specjalizujący się w tworzeniu logiki i funkcjonalności aplikacji lub strony internetowej za pomocą języków i technologii webowych. Back-end developer zajmuje się tym, co działa w tle i nie jest widoczne dla użytkownika, takim jak: bazy danych, serwery, API czy algorytmy. Back-end developer powinien znać języki takie jak: Python, Ruby, Java czy PHP oraz narzędzia takie jak: frameworki, biblioteki czy edytory kodu.