B2C (Business-to-Consumer)

Model biznesowy polegający na transakcjach i relacjach między firmą a klientem indywidualnym. Przykładami usług B2C mogą być sprzedaż detaliczna, e-commerce, usługi finansowe czy turystyczne.