B2B (Business-to-Business)

Model biznesowy polegający na transakcjach i relacjach między co najmniej dwoma podmiotami gospodarczymi. Przykładami usług B2B mogą być dostarczanie oprogramowania, realizacja działań promocyjnych i marketingowych, sprzedaż hurtowa czy outsourcing.