Atrybut ALT

Atrybut HTML, który służy do określania alternatywnego tekstu dla obrazów lub innych elementów graficznych na stronie internetowej. Atrybut ALT jest widoczny dla użytkowników w przypadku braku obrazu lub problemów z jego wyświetleniem oraz dla robotów wyszukiwarek (botów), które nie potrafią interpretować obrazów. Atrybut ALT służy do poprawy dostępności i użyteczności strony internetowej dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi oraz do poprawy pozycjonowania i optymalizacji strony internetowej.