API (Application Programming Interface)

Interfejs programistyczny aplikacji, który jest zestawem reguł i narzędzi, które umożliwiają komunikację i współpracę między różnymi aplikacjami lub systemami. API pozwala na wymianę danych i funkcji między aplikacjami bez konieczności poznawania ich wewnętrznej budowy czy kodu źródłowego. API jest często używany do integracji stron internetowych z zewnętrznymi usługami lub platformami, takimi jak: media społecznościowe, mapy, płatności czy analityka.