Layout

Element konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd i rozmieszczenie treści na stronie internetowej, książce, gazecie, reklamie itp. Layout ma wpływ na sposób przekazywania informacji i emocji odbiorcy. Layout powinien być zgodny z celem i treścią komunikatu oraz dostosowany do preferencji i oczekiwań odbiorcy. Layout powinien być również funkcjonalny i...

eCommerce

Handel elektroniczny, czyli sprzedaż i zakup produktów lub usług za pośrednictwem internetu. eCommerce obejmuje różne rodzaje transakcji online, takie jak B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer) czy C2B (consumer-to-business). eCommerce wykorzystuje różne technologie, takie jak strony internetowe, aplikacje mobilne, platformy społecznościowe czy systemy płatności elektronicznych. eCommerce jest jednym z najszybciej...

FontAwesome

Biblioteka ikon i narzędzi opartych na CSS i Less, która oferuje skalowalne i łatwo dostosowywane ikony dla różnych celów. FontAwesome zawiera ponad 1500 darmowych ikon wektorowych, które mogą być używane do tworzenia interfejsów użytkownika, oznaczania kategorii, symbolizowania akcji czy prezentowania danych. FontAwesome pozwala na zmianę rozmiaru, koloru, obracanie i animowanie...

Grid

Układ graficzny, który dzieli przestrzeń na kolumny i wiersze, ułatwiając projektowanie i rozmieszczanie elementów na stronie internetowej lub publikacji. Grid pomaga w tworzeniu spójnego i harmonijnego wyglądu, poprawiając czytelność i estetykę treści. Grid może być elastyczny lub sztywny, w zależności od potrzeb projektu. Grid jest często stosowany w web designie,...

GIT

System kontroli wersji, który pozwala na śledzenie i zarządzanie zmianami w kodzie źródłowym i innych plikach. GIT jest rozproszonym systemem kontroli wersji, co oznacza, że każdy programista ma lokalną kopię repozytorium, w którym przechowywane są wszystkie zmiany i historia projektu. GIT umożliwia łatwe tworzenie gałęzi, scalanie, cofanie i synchronizowanie zmian...

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokół komunikacyjny, który służy do przesyłania wiadomości e-mail między serwerami pocztowymi. SMTP jest skrótem od Simple Mail Transfer Protocol, czyli prostego protokołu przesyłania poczty. SMTP określa format wiadomości, sposób nawiązywania połączenia, uwierzytelniania i szyfrowania danych. SMTP jest używany przez większość dostawców usług pocztowych, takich jak Gmail, Outlook czy Yahoo.

Canonicale

Atrybut HTML służący do określenia kanonicznego (głównego) adresu URL strony internetowej lub jej części. Atrybut canonicale pomaga w uniknięciu problemu duplikatów treści, gdy ta sama treść jest dostępna pod różnymi adresami URL, np. z lub bez www, z lub bez https, z parametrami lub bez. Atrybut canonicale informuje wyszukiwarki, który...

Okruszki

Element nawigacyjny na stronie internetowej, który pokazuje ścieżkę lub hierarchię stron, na których znajduje się użytkownik. Okruszki pomagają w orientacji i nawigacji po stronie oraz w powrocie do poprzednich stron. Okruszki mają postać listy linków oddzielonych znakami graficznymi, np. /, >, >> lub •. Przykładem okruszków jest Strona główna /...

Sitemap.xml

Plik XML zawierający listę adresów URL strony internetowej i dodatkowe informacje o nich, takie jak data ostatniej modyfikacji, częstotliwość zmian i znaczenie względem innych adresów URL. Plik Sitemap.xml służy do informowania wyszukiwarek o strukturze i zawartości strony oraz ułatwia jej indeksowanie. Plik Sitemap.xml pomaga w poprawie widoczności i dostępności strony...

robots.txt

Plik tekstowy umieszczony w głównym katalogu strony internetowej, który zawiera instrukcje dla robotów wyszukiwarek (tzw. crawlerów) dotyczące indeksowania i przeszukiwania strony. Plik robots.txt pozwala na określenie, które części strony mogą być przeszukiwane, a które nie, oraz na ustawienie częstotliwości i priorytetu przeszukiwania. Plik robots.txt pomaga w optymalizacji SEO i zapobieganiu...