Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 867

Warning: Attempt to read property "labels" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

IT (Information Technology)

Technologie informacyjne, które są dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji za pomocą komputerów i sieci komputerowych. IT obejmuje wiele aspektów związanych z informatyką i telekomunikacją, takich jak: programowanie, bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bezpieczeństwo informatyczne czy sztuczna inteligencja. IT ma wiele zastosowań w różnych...

Opera Aria

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym GPT-4 stworzonym przez OpenAI. Opera Aria pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. Opera Aria potrafi tworzyć teksty w dowolnym języku, stylu i formacie, generować grafiki, muzykę czy filmy, tworzyć gry czy aplikacje czy dostosowywać...

Google Bard

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym LaMDA stworzonym przez Google. Google Bard pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. Google Bard potrafi dostarczać szczegółowe odpowiedzi na pytania, sugerować tematy, słowa i zwroty, tworzyć kreatywne teksty czy dostosowywać się do tonu i...

Bing AI

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym Microsoft Turing NLG stworzonym przez Microsoft. Bing AI pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. Bing AI potrafi wyszukiwać informacje z internetu, odpowiadać na pytania, tworzyć grafiki czy muzykę czy dostosowywać się do kontekstu rozmowy....

ChatGPT

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym GPT-3 stworzonym przez OpenAI. ChatGPT pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. ChatGPT potrafi podsumować długie teksty, tłumaczyć z języka angielskiego na inne języki, tworzyć teksty w konkretnym stylu czy trenować się na podstawie danych...

AI (Artificial Intelligence)

Sztuczna inteligencja, która jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się tworzeniem i badaniem systemów komputerowych lub maszynowych, które potrafią wykonywać zadania wymagające inteligencji ludzkiej lub ponadludzkiej. AI służy do ułatwienia i automatyzacji wielu procesów i czynności, takich jak: rozpoznawanie obrazów, głosu czy tekstu, tłumaczenie języków, generowanie treści, analiza danych czy...