Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 867

Warning: Attempt to read property "labels" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokół komunikacyjny, który służy do przesyłania wiadomości e-mail między serwerami pocztowymi. SMTP jest skrótem od Simple Mail Transfer Protocol, czyli prostego protokołu przesyłania poczty. SMTP określa format wiadomości, sposób nawiązywania połączenia, uwierzytelniania i szyfrowania danych. SMTP jest używany przez większość dostawców usług pocztowych, takich jak Gmail, Outlook czy Yahoo.

robots.txt

Plik tekstowy umieszczony w głównym katalogu strony internetowej, który zawiera instrukcje dla robotów wyszukiwarek (tzw. crawlerów) dotyczące indeksowania i przeszukiwania strony. Plik robots.txt pozwala na określenie, które części strony mogą być przeszukiwane, a które nie, oraz na ustawienie częstotliwości i priorytetu przeszukiwania. Plik robots.txt pomaga w optymalizacji SEO i zapobieganiu...

IP (Internet Protocol)

Protokół internetowy, który jest podstawowym protokołem komunikacyjnym używanym w internecie. IP pozwala na przesyłanie danych między komputerami lub innymi urządzeniami podłączonymi do sieci internetowej za pomocą pakietów, które są jednostkami informacji zawierającymi adres nadawcy i odbiorcy. IP określa format i znaczenie pakietów oraz sposób ich routingu i dostarczania. IP jest...

IT (Information Technology)

Technologie informacyjne, które są dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji za pomocą komputerów i sieci komputerowych. IT obejmuje wiele aspektów związanych z informatyką i telekomunikacją, takich jak: programowanie, bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bezpieczeństwo informatyczne czy sztuczna inteligencja. IT ma wiele zastosowań w różnych...

Webmaster

Osoba odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie strony internetowej lub portalu internetowego. Webmaster zajmuje się zarówno aspektami technicznymi (np. kodowanie, hosting, bezpieczeństwo), jak i merytorycznymi (np. treść, grafika, marketing) strony internetowej. Webmaster może być również osobą kontaktową dla użytkowników lub partnerów strony internetowej. Webmaster powinien posiadać umiejętności z zakresu programowania,...

htaccess

Plik konfiguracyjny używany przez serwer Apache, który pozwala na zmianę ustawień serwera lub strony internetowej na poziomie katalogu lub pliku. htaccess jest często używany do celów takich jak: przekierowywanie adresów URL, ustalanie uprawnień dostępu, optymalizacja szybkości ładowania czy zabezpieczanie strony przed atakami. htaccess może zawierać różne dyrektywy (directives), które określają...

DDoS (Distributed Denial of Service)

Rozproszony atak odmowy usługi, który polega na przeciążeniu serwera lub sieci poprzez wysyłanie dużej ilości żądań lub pakietów danych z wielu źródeł. DDoS ma na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dostępu do usługi internetowej dla prawidłowych użytkowników. DDoS jest często używany jako narzędzie cyberprzestępczości, cyberterroryzmu lub cyberwojny. DDoS można zapobiegać lub...

Prefix SQL

Prefiks dodawany przed nazwą tabeli lub kolumny w bazie danych SQL, który służy do określenia jej źródła lub właściciela. Prefix SQL jest często używany do uniknięcia konfliktów nazw lub do zwiększenia czytelności zapytań SQL. Prefix SQL składa się z nazwy bazy danych, schematu lub użytkownika, oddzielonej kropką od nazwy tabeli...

URL (Uniform Resource Locator)

Jednolity lokalizator zasobów, który jest unikalnym adresem strony internetowej lub innego zasobu w sieci. URL składa się z kilku części, takich jak: protokół (np. http, https), domena (np. bing.com), ścieżka (np. /search), parametry (np. ?q=wordpress) lub fragment (np. #section). URL służy do identyfikacji i lokalizacji strony internetowej lub innego zasobu...

SaaS (Software as a Service)

Oprogramowanie jako usługa, które jest modelem dostarczania oprogramowania przez internet. SaaS polega na udostępnianiu oprogramowania przez dostawcę usługi za pomocą chmury obliczeniowej (cloud computing). SaaS pozwala na korzystanie z oprogramowania bez konieczności instalowania go na własnym komputerze lub urządzeniu oraz bez konieczności kupowania licencji czy aktualizacji. SaaS oferuje wiele korzyści...