Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 867

Warning: Attempt to read property "labels" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/epicmoon/www/projects/namir.design/public_html/wp-content/themes/kava/framework/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 871

Grid

Układ graficzny, który dzieli przestrzeń na kolumny i wiersze, ułatwiając projektowanie i rozmieszczanie elementów na stronie internetowej lub publikacji. Grid pomaga w tworzeniu spójnego i harmonijnego wyglądu, poprawiając czytelność i estetykę treści. Grid może być elastyczny lub sztywny, w zależności od potrzeb projektu. Grid jest często stosowany w web designie,...

GIT

System kontroli wersji, który pozwala na śledzenie i zarządzanie zmianami w kodzie źródłowym i innych plikach. GIT jest rozproszonym systemem kontroli wersji, co oznacza, że każdy programista ma lokalną kopię repozytorium, w którym przechowywane są wszystkie zmiany i historia projektu. GIT umożliwia łatwe tworzenie gałęzi, scalanie, cofanie i synchronizowanie zmian...

Webhooks

Metoda komunikacji między aplikacjami lub serwisami internetowymi za pomocą zapytań HTTP. Webhooks umożliwiają wysyłanie lub odbieranie danych w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi jakieś zdarzenie lub zmiana stanu. Przykładem użycia webhooks jest powiadomienie użytkownika o nowym zamówieniu w sklepie internetowym lub o nowym komentarzu na blogu.

Date format

Sposób zapisywania daty i czasu w formie tekstowej lub liczbowej. Istnieją różne standardy i konwencje dotyczące formatowania daty i czasu, np. ISO 8601, RFC 3339, POSIX. Format daty i czasu może być zależny od języka, kraju, regionu lub preferencji użytkownika. Przykładem formatu daty i czasu jest 2023-10-18T16:42:17+02:00, który oznacza 18...

3rd party login

Metoda logowania do aplikacji lub usług za pomocą konta z innego serwisu, np. Google lub Facebook. Umożliwia to użytkownikom uniknięcie zapamiętywania wielu nazw użytkownika i haseł do różnych kont. 3rd party login wymaga zgody użytkownika na udostępnienie niektórych danych osobowych lub uprawnień do serwisu trzeciej strony.

ADA (Americans with Disabilities Act)

Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami, która jest aktem prawnym Stanów Zjednoczonych regulującym zasady i warunki zapewniania dostępności i równego traktowania dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. ADA ma na celu zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. ADA wprowadza wiele obowiązków...

Python

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych języków programowania wysokiego poziomu używanych do tworzenia różnego rodzaju oprogramowania lub systemów. Python charakteryzuje się prostą i elegancką składnią, dynamicznym typowaniem danych, automatycznym zarządzaniem pamięcią oraz bogatym zestawem bibliotek standardowych i zewnętrznych. Python jest językiem interpretowanym, wieloparadygmatowym i wieloplatformowym. Python jest często używany do...

GUI (Graphical User Interface)

Graficzny interfejs użytkownika, który jest sposobem prezentacji i interakcji z oprogramowaniem lub systemem za pomocą elementów graficznych, takich jak: okna, ikony, menu, przyciski czy suwaki. GUI jest często używany jako element ułatwiający i poprawiający użyteczność i atrakcyjność oprogramowania lub systemu dla użytkowników. GUI może być tworzony za pomocą różnych narzędzi...

Scrum

Jedna z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych metodyk zwinnych (agile) stosowanych w tworzeniu oprogramowania lub innych produktów. Scrum polega na podziale projektu na krótkie iteracje nazywane sprintami, które trwają zwykle od dwóch do czterech tygodni. Scrum opiera się na współpracy i samoorganizacji zespołu składającego się z trzech ról: właściciela produktu (product...

DevSecOps (Development, Security and Operations)

To rozszerzenie podejścia DevOps o aspekt bezpieczeństwa oprogramowania. DevSecOps ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania na każdym etapie jego cyklu życia poprzez wdrażanie najlepszych praktyk i narzędzi związanych z bezpieczeństwem. DevSecOps opiera się na kulturze ciągłej kontroli (CA), ciągłego monitorowania (CM) i automatyzacji procesów. DevSecOps wymaga znajomości narzędzi takich jak:...